Kat en Mus gaan naar zee

Uit: Kat en Mus gaan naar zee

'Wat is er met de zee, Mus?' vraagt Kat.

'Net was ze nog dicht bij me

en nu krimpt ze in.

Het strand wordt plots groot.'

'Het is eb,' zegt Mus.

'De zee trekt weg.'

'Komt ze nog weer?' vraagt Kat.

'Ja hoor,' zegt Mus

'Dan wordt het vloed.

De zee gaat steeds heen en weer.'

Kat spat met zijn poot in het nat.

'Spring er maar in, Kat,' zegt Mus

'Nee hoor,' zegt Kat

'Ik ga niet in zee.

Die gaat heen en weer.

Ze weet niet wat ze wil.

Maar ik wel.

Ik blijf op het strand!'