Een speciale brief

Uit: Een speciale brief

Thomas zit bij het raam. Op zijn tafel staat een schrijfmachine. Een speciale schrijfmachine. Thomas kan geen letters en cijfers zien, zoals ziende mensen. Thomas leest braille. Hij schrijft ook braille, met zijn speciale schijfmachine. De letters en cijfers van braille zijn bobbeltjes op papier. Thomas leest die bobbeltjes met zijn vingers.
“We schrijven een brief aan Sinterklaas,” zegt de meester.
Velletjes papier ritselen en balpennen tikken tegen de tafels. Thomas draait een blad in zijn schrijfmachine.
“Hoe beginnen we de brief?” vraagt de meester.
“Lieve Sint,” roept Thomas.
“Eerst je vinger opsteken,” zegt de meester.
En dat doet Thomas.
“Ja, Thomas,” zegt de meester.
“Lieve Sint,” antwoordt Thomas.
“Goed,” zegt de meester.
Thomas duwt op de toetsen van zijn schrijfmachine. Lieve Sint, tikt hij. De schrijfmachine drukt bobbeltjes in het blad. Met zijn vingers gaat Thomas over de brailleletters.
Lieve Pint, leest hij.
Oei, ik schreef “Pint” in plaats van “Sint”, denkt hij. Met zijn duim gumt hij de P weg. Hij tikt een S in.
Thomas schrijft verder: Ik wil graag een kasteel en snoep. Wilt u mij ook een brief schrijven? Een brief die ik zelf kan lezen.