Archeologie

Uit: Archeologie

 

Monsters

Monsters, nee, geen draken of dinosauriërs. Vondsten kunnen erg klein zijn. Zo klein dat je ze nauwelijks ziet. Daarom worden interessante brokken aarde met water gespoeld en gezeefd. Dat heet ‘de grond bemonsteren’ of ‘monsters’ nemen. ‘Monster’ komt van het Latijnse woord ‘monstrare’ wat ‘aantonen’ betekent. Wat in de zeef achterblijft zijn vaak kleine restjes van dieren of planten. Die tonen natuurlijk iets aan: we leren eruit wat de mensen aten of hoe het milieu er vroeger uitzag.